Chirurgie

Kdy přichází ke slovu chirurgie? 

Standardní vyříznutí neboli excize

U větších a hlubších nádorů se používá metoda vyříznutí. V souvislosti s onemocněním kůže dochází k postupným displastickým změnám buněk. To má za následek, že lékař vidí například jen střed nádoru. Okolní buňky, které už jsou také bazaliomem nebo se jím brzy stanou, nerozpozná. Operatéři mají tendenci vyříznout nádor co nejmenší, a to hlavně na viditelných místech, jako je obličej, aby vznikla co nejmenší jizva. Často se však stane, že část bazaliomu zůstane zachovaný.


Mohsova technika excize

Mohsova technika se používá hlavně pro nádory v oblasti nosu, očí, uší a úst. Je velmi úspěšná a dochází při ní k minimální ztrátě zdravých buněk. Pro operatéra je však velmi časově náročná. Ten postupně odstraňuje nádor a následně histologickým vyšetřením kontroluje okraj do té doby, až zmizí veškeré nádorové buňky.

Kontakt

Napište nám