Rizikové faktory

Rizikové faktory pro vznik bazaliomu

Mezi rizikové faktory vzniku bazaliomu patří především následující:

 • Věk a pohlaví
 • Bazaliom se vyskytuje převážně u starších mužů. Přesto se však může vyskytnout i u žen a mladších lidí.

 • Anamnéza
 • Předchozí onemocnění bazaliomem nebo jiným druhem rakoviny kůže (např. spinaliom, melanom)

 • Poškození pokožky sluncem
 • Například předchozí opakované spálení od sluníčka, předčasné stárnutí kůže vlivem slunečního záření či aktinická keratóza

 • Typ pokožky
 • Pro lidi se světlou pletí, modrýma očima a světlými nebo zrzavým vlasy je bazaliom typičtější, objevit se však může i u snědých typů

 • Kožní poranění či onemocnění
 • Předchozí kožní poranění jako například popáleniny, nebo kožní onemocnění jako je systémový lupus erythematodes

 • Dědičné faktory
 • Bazaliom bývá problémem v rodinách s anamnézou těchto onemocnění: Gorlinův syndrom, Bazexův syndrom, xeroderma pigmentosum

 • Další rizikové faktory
 • Mezi další rizikové faktory patří vystavení se ionizujícímu záření či arzenu a stav snížené imunity vlivem nemoci či léků  

   

Kontakt