Typy onemocnění

Druhy bazaliomu

Rozlišujeme několik druhů bazaliomů. Rozdělují se podle vzhledu, biologického chování a mikroskopického obrazu. Typ bazaliomu určuje míru rizika a správnou léčbu.

Superficiální bazaliom – povrchový bazaliom

Vypadá jako oschlá kůže. Časem zčervená. Je považován za poměrně nezávažný. Léčí se fotodynamickou terapií, povrchovou chemoterapií nebo kryoterapií.

Nodulární bazaliom – klasický bazaliom

Vypadá jako hrudka v kůži. Většinou se odstraňuje vyříznutím s důkladnou bioptickou kontrolou.

Infiltrativní bazaliom – invazivní bazaliom

Proniká rychle do okolních struktur. Poměrně závažný je zejména v oblasti hlavy a krku, kde může zasáhnout třeba do nosní chrupavky nebo lební kosti. Odstraňuje se chirurgicky vyříznutím s následnou bioptickou kontrolou, aby se zamezilo recidivě.


Rozdíl mezi melanomem, spinaliomem a bazaliomem

Bazaliom je z ostatních druhů nádorů nejméně závažný a vzniká na pokožce, která zatím nebyla poškozená degenerativním procesem. Poškozuje téměř výhradně místo svého vzniku.

Spinaliom neboli spinocelulární karcinom je vzácnější ale agresivnější než bazaliom. Nejenže rychleji roste, ale i napadá hlubší struktury. Spinaliom může vytvářet dceřiná ložiska jinde v těle a poškozovat tak nejen místa svého vzniku, ale i jiné orgány. Nejprve vypadá jako žlutavá šupinka. Po jejím odloučení zůstává nehojící se nebolestivá eroze, laicky nazývaná „živé maso“. Spinaliomy větší než 2 cm metastazují častěji, ale jinak je riziko metastáz malé. Odstraňují se chirurgickým výřezem někdy kombinovaným s fotodynamickou terapií.

Maligní melanom se skládá z pigmentových buněk. Je ze všech vyjmenovaných nádorů nejméně častý, zato nejnebezpečnější. Ze začátku se projevuje nenápadnou skvrnkou, ale může končit rozsáhlými metastázemi v jiných orgánech.

Kontakt

Napište nám